Služby a programy


sociální podnikání

Půjčovna lodiček

Futurum F sociání firma

další facebooky

fb_PŮJČOVNA lodiček

fb_Ti, kterým...

Chcete nás podpořit?

TADY máte možnost vybrat si jak...


   

   


Podporují nás:

Irop_cz_ro_b_c-rgb

Eu-spolufinancovano-barevne

Logo-msmt

Jck_nove_logo_400

Města:

Zdr-mestota

Sezimovo Ústí  Sezimovo Ústí

Soběslav      

Veselí n. Luž.

Jindřichův Hradec2000px-znak_jindrichova_hradce-svg

Nadace a soukromé společnosti:

Efaflex_logo_tschechisch_4cLogo-alemat-cz-transparent

Kalas-horizontal-color

 

Nepojmenovane

DĚKUJEME!

Důležité odkazy

Reforma péče o duševní zdraví

Stopstigma

Narovinu

Tdz3Chráněné bydlení

Služba chráněné bydlení je dostupná ve městech Tábor a Jindřichův Hradec

Kapacita služby:

V Táboře nabízíme bydlení v 7 bytech v běžné zástavbě / 11 lůžek

(5 bytů pro samostatné bydlení - 1 + 1, případně 1 kk, 2 byty pro skupinové bydlení - 3 + 1)

V Jindřichově Hradci je možné využít 4 byty v běžné zástavbě / 4 lůžka

(4 byty pro samostatné bydlení - 1 kk)

Ubytování poskytujeme 24 hodin denně

Ostatní činnosti:

Tábor (Po – Pá  7:30-19:30)

J. Hradec (Po - Pá 11:00 – 17:00)

Mimo výše uvedenou dobu držíme pracovní pohotovost.

Zájemci kontaktujte:

v Táboře:  Bc. Hana PETRŽÍLKOVÁ, sociální pracovnice, vedoucí služby - tel:777 706 029, petrzilkova@fokustabor.cz

v Jindřichově Hradci:  Mgr. Jaroslava PAŠTIKOVÁ, sociální pracovnice, vedoucí služby -  tel.: 777 721 705, pastikova@fokustabor.cz

Více informací o službě:

Poslání služby:

Posláním služby je poskytovat podporu lidem s dlouhodobým duševním onemocněním, kteří chtějí samostatně bydlet, v obnovení či získání schopností a dovedností potřebných k vedení domácnosti, a to v takové míře, která jim umožní žít v běžném prostředí, zvládat nároky samostatného bydlení i důsledky svého onemocnění.

Charakteristika služby

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu dlouhodobého duševního onemocnění a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.

Poskytované chráněné bydlení má formu skupinového bydlení. Uživatel si volí potřebnou míru podpory, tak aby postupným nácvikem získal či prohloubil dovednosti, které potřebuje ke zvládání samostatného bydlení v běžných podmínkách. Pracovník služby poskytuje uživateli podporu při obstarávání běžného chodu domácnosti (nákupy, úklid, vaření, péče o sebe, finanční gramotnost, apod.).

 Cíl služby

Cílem služby chráněné bydlení je pomoci klientům získat a trénovat dovednosti a schopnosti potřebné k samostatnému bydlení v co nejreálnějším (nejpřirozenějším) prostředí. Služba umožňuje klientům nácvik a rozvíjení praktických dovedností spojených s péčí o sebe, údržbou a vybavením bytu či soužitím se sousedy a blízkou komunitou, a to v takové míře, aby mohli v budoucnu žít ve vlastní domácnosti, případně využívat službu s nižší mírou podpory.

 Principy

- Podporovat samostatnost uživatele.
- Individuální přístup a nezávislost uživatele.
- Dobrovolnost, respekt k přáním uživatele.
- Týmová práce.
- Využíváme služby či instituce v místě veřejně dostupné.

Cílová skupina a podmínky pro vstup do služby:

Služba je určená lidem s duševním onemocněním primárně z táborského nebo jindřichohradeckého regionu starším 18 let, kteří se v důsledku své nemoci ocitli v nepříznivé sociální situaci a potřebují pomoc a podporu v oblasti samostatného bydlení.

Další specifikace cílové skupiny: schizofrenie, schizotypní poruchy a poruchy s bludy, afektivní poruchy, v opodstatněných případech (obvykle na základě doporučení ošetřujícího psychiatra) mohou službu využívat i osoby s neurotickými poruchami a osoby s poruchou osobnosti.  

 


Podrobnější informace zde:

SAZEBNÍK ÚHRAD: 1-sazebnik_uhrad_chb_1-10-2022

 POPIS SLUŽBY: Pril-1_chb_fin-_9-2022

Vzor smlouvy: Vzor_smlouvy_chb-nova-2021-fin-

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek