sociální firma

Futurumf-logo_ok

facebook

Podporují nás:

Opz_barevne

Jck_nove_logo_400

Města:

Sezimovo ÚstíSezimovo Ústí

Soběslav       Sobeslav3

Jindřichův Hradec2000px-znak_jindrichova_hradce-svg

Trebon2

Nadace a soukromé společnosti:

Nadace-cezorezBrisk-logo-big MicrosoftTechsoup

Csob_r

DĚKUJEME!Ovlivněte úroveň psychiatrické péče

Připojili jsme se k realizaci projektu MERRPS (Metodika pro evidenci respektující rozvoj psychiatrických služeb, www.merrps.cz) jehož cílem je sestavit soubor nástrojů, kterými bude možno měřit zlepšení stavu uživatelů psychiatrické péče ve vybraných oblastech jejich života.  Projekt zaštiťuje Národní ústav duševního zdraví.
Chtěli bychom touto cestou požádat ty, kteří  psychiatrické služby využívají, o vyplnění krátkého dotazníku (je anonymní a jeho vyplnění zabere maximálně 5 minut) – najdete ho po kliknutí na tento odkaz  https://forms.nudz.cz/fill/public/a5mDj2dMWpBG7d0

Každý správně vyplněný dotazník je cenným zdrojem informací a je to jeden ze způsobů, jak lidé s duševním onemocněním mohou ovlivnit podobu psychiatrické péče.

Centrum duševního zdraví v Táboře

FOKUS Tábor připravuje zřízení Centra duševního zdraví (CDZ), které je zcela novým prvkem v systému psychiatrické péče určené osobám s vážnými problémy v oblasti duševního zdraví. Prostřednictvím týmu složeného ze sociálních pracovníků, psychiatra, psychologa a zdravotních sester, bude poskytována komplexní, sociálně zdravotní péče, zahrnující terénní služby, ambulantní lékařskou péči, psychoterapii, podporu zaměstnávání, krizové služby atd. Cílem péče je minimalizace dopadů duševní nemoci do běžného fungování nemocného člověka tak, aby u něj došlo k uspokojivému prožívání vlastního života a zároveň aby se předcházelo prohlubování duševní nemoci a s ní spojené sociální izolovanosti („Mám přátele, partnera, zájmy, práci, zvládám svoji nemoc…“).

CDZ bude své služby poskytovat na území bývalého okresu Tábor pro min. 200 klientů ročně.

Co pro to musíme udělat právě teď?

Zřízení CDZ v Táboře si kromě doplnění stávajícího týmu soc. pracovníků o zmíněné zdravotnické odborníky, vyžádá i stavební úpravy v objektu, kde momentálně sídlí služba sociálně terapeutické dílny. Zde je možné pomocí nových příček relativně jednoduše vybudovat ordinace psychiatra a psychologa, sesternu, vstup pro případné imobilní klienty a odpovídající hygienické zázemí. Nové prostory budou následně vybaveny nábytkem a zdravotnickými pomůckami a SW pro vedení zdrav. dokumentace. Zároveň je nutné provést drobnější úpravy i v prostorách, kam se nově přestěhuje sociálně terapeutická dílna. Momentálně je zpracovaná jednoduchá studie, na základě které bude zpracovaná podrobná, stavebně projektová dokumentace. Veškeré úpravy bychom chtěli provést v průběhu června tak, abychom takto připravené zdravotnické zařízení mohli zaregistrovat a vstoupit do celostátní sítě, financované z prostředků MZ ČR. Zahájení provozu plánujeme na 4. Q. 2017.

Finanční prostředky se snažíme získat prostřednictvím různých grantových řízení a od dárců. Za případnou podporu děkujeme!

Sociální automobil pro sociální podnikání

6.4.2017 jsme slavnostně převzali klíčky od sociálního automobilu, který pro FOKUS Tábor vyjednala společnost Kompakt s.r.o. Sociální automobil je projekt, který již několik let pomáhá neziskovým organizacím získat prostředky na pořízení auta. 46 firem z táborska formou inzerce na autě podpořilo jeho nákup. Sociální automobil bude sloužit sociální firmě spolku FOKUS Tábor - společnosti Futurum F s.r.o. Posláním naší sociální firmy je vytvářet smyslůplné pracovní příležitosti pro lidi s duševním onemocněním  nebo jiným zdravotním postižením a ze zisku podporovat činnost spolku FOKUS Tábor.

Za podporu děkujeme všem společnostem a soukromníkům, kteří se zapojili do projektu Sociální automobil. Společnosti Kompakt s.r.o. děkujeme, že pro nás vše vyjednala. Věříme, že to má smysl.

Stabilizace sociálních podniků - grantový program ČSOB 2016 pomáhá i naší firmě

Naše sociální firma Futurum f s.r.o. se přihlásila do grantového programu ČSOB 2016 s projektem zaměřeným zejména na zvýšení odbytu studentských baget a na celkovou stabilizaci firmy. Z 41 přihlášených podniků jsme byli spolu s dalšími 5ti žadateli vybráni a získali jsme tak možnost odborných konzultací v hodnotě 40 tis. a finanční podporu ve výši 100.000 Kč. Podporu využijeme na vybavení nové kuchyně a nákup šicího stroje pro textilní program.

Za podporu a pomoc děkujeme !

Csob_r

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | registrace | podmínky | mapa stránek