Služby a programy


sociální podnikání

Půjčovna lodiček

Futurum F sociání firma

další facebooky

fb_PŮJČOVNA lodiček

fb_Ti, kterým...

Chcete nás podpořit?

TADY máte možnost vybrat si jak...


   

   


Podporují nás:

Irop_cz_ro_b_c-rgb

Opz_barevne

 Jck_nove_logo_400

Města:

Zdr-mestota

Sezimovo Ústí  Sezimovo Ústí

Soběslav      

Veselí n. Luž.

Jindřichův Hradec2000px-znak_jindrichova_hradce-svg

Nadace a soukromé společnosti:

Efaflex_logo_tschechisch_4c

Nadace-cezorez

DĚKUJEME!

Důležité odkazy

Reforma péče o duševní zdraví

Stopstigma

Narovinu

Tdz3Komunitní tým Jindřichův Hradec

Kdy nás zastihnete:

Provozní doba: 7:30 do 16:00

(dostupnost terénních služeb, konzultace v kanceláři po telefonické dohodě)

Ambulance Jindřichův Hradec: úterý 7:30 - 16:00

(určitě nás zastihnete v kanceláři v Jindřichově Hradci)

Ambulance Třeboň: středa 8:00 - 10:00       

(určitě nás zastihnete v kanceláři v Třeboni)

Kde nás najdete:

FOKUS Tábor - pracoviště Jindřichův HradecVáclavská 130, Jindřichův Hradec (vchod z ulice Zárybničí - nábřeží Malého Vajgaru)

FOKUS Tábor - kontaktní místo Třeboň - Chelčického 2, Třeboň (2. patro v Domě s pečovatelskou službou - vchod naproti knihovně)

Kontaktujte pracovníky:

Mgr. Jaroslava Paštiková, tel.: 777 721 705, pastikova@fokustabor.cz

Bc. Radka Plucarova, tel.: 777 706 094, plucarova@fokustabor.cz

Mgr. Kateřina Hrbková, tel.: 777 721 703, hrbkova@fokustabor.cz

Anna Sládková, tel: 720 936 437, sladkova@fokustabor.cz

Ondřej Stránský, tel: 605 380 804, stransky@fokustabor.cz

Mgr. Eliška Nováková, tel: 731 200 751, novakova@fokustabor.cz

VÍCE INFORMACÍ O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH

Hlavním cílem služby je udržet a zvýšit kvalitu života uživatele, tedy zajistit stav, kdy uživatel má důstojné podmínky pro život a čerpá všechny služby, které potřebuje pro svůj spokojený život v přirozeném prostředí.

KOMU JE SLUŽBA URČENA

Služba je určena lidem starším 16ti let s duševním onemocněním, zejména se schizofrenií popř. dalšími nemocemi z okruhu psychotických poruch, kteří žijí v regionu Jindřichův Hradec, Dačice a Třeboň.

PODMÍNKY SPOLUPRÁCE

> souhlas s podmínkami smlouvy o poskytnutí služby

> respektování Vnitřních pravidel komunitního týmu

ZAJIŠTĚNÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Komunitní tým tvoří odborní pracovníci, kteří jednak splňují kvalifikaci dle zákona o sociálních službách a dále mají vhodné doplňkové vzdělání, zejména v tzv.případovém vedení (case managementu), psychiatrickém minimu a základech psychosociální rehabilitace, případně absolvovali psychoterapeutické či sebezkušenostní výcviky. Součástí týmu je psycholog.

 

TŘI ZÁKLADNÍ TYPY PODPORY

1. Případové vedení

- program určený klientům, kteří se ocitli v situaci, která je pro ně buď velmi nepřehledná a potřebují se v ní zorientovat nebo je její řešení složité a náročné, popř. vyžadující propojení několika různých služeb, či zapojení širšího okolí. Pracovník je s klientem v poměrně intenzivním kontaktu, cca 3x až 4x měsíčně, v době krize i častěji.

2. Poradenství

- obvykle využívané při řešení jednorázové, či krátkodobější zakázky. Také se nabízí jako podpora při zprostředkování jiné sociální služby.

3. Skupinová podpora

- zaměřená na aktivizaci uživatelů prostřednictvím nácvikových programů a volnočasových aktivit.

CO NABÍZÍME

>Pomoc v nalezení řešení složité osobní situace (neuspokojivé vztahy s okolím, ztráta zaměstnání, ztráta bydlení, ...)

>Pomáháme klientům v aktivním předcházení a zvládání krizových situací spojených se zhoršením zdravotního stavu.

> Radu nebo praktickou pomoc při hospodaření s penězi včetně pomoci v zajištění sociálních dávek.

> Snažíme se podpořit vlastní sebedůvěru a dovednosti potřebné k psychické pohodě a zlepšení kvality života.

> Pomáháme hájit klientova práva a zájmy.

> Informování klienta o existujících službách (nejen Fokusu Tábor), pomoc při výběru vhodné služby a její zprostředkování.

> Spolupráci s blízkým okolím - s rodinou, blízkými lidmi, sousedy, lékaři, úředníky apod.

JAK JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA

> Využívání služby je zcela dobrovolné a závisí tak pouze na Vašem rozhodnutí.

> Služba je poskytována bezplatně, a to každý všední den od 7:30 do 16:00 hodin - po předchozí domluvě se svým pracovníkem i mimo tento čas.

> Naši podporu poskytujeme v místě, které si dohodnete s Vaším pracovníkem (domácí prostředí, kavárna, úřad...), případně můžeme využít zázemí naší kanceláře.

> Rozsah a podobu podpory s každým uživatelem individuálně plánujeme a přizpůsobujeme jí s ohledem na jeho přání, situaci a individuální potřeby (setkávání 1x týdně až 1x měsíčně).

> Před poskytováním služby Vás podrobně seznámíme se závaznými pravidly spolupráce ve službě a teprve následně je uzavřena Smlouva o poskytnutí služby.

> Smlouva se uzavírá individuálně, obvykle na dobu 1 měsíce až 1 roku s možností prodloužení. Uživatel služby má právo od ní kdykoliv bez následků odstoupit.

> Pracovníci Komunitního týmu jsou zavázáni k mlčenlivosti a dodržování vnitřního Etického kodexu.

PRINCIPY PRÁCE:

> Podporovat samostatnost klienta. Nedělat za něj, co zvládne sám.

> Individuální přístup a nezávislost uživatele.

> Dobrovolnost, respekt k přáním uživatele.

> Týmová práce.

> Využíváme služby či instituce v místě veřejně dostupné.

Letáky ke stažení:

 


Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek