Služby a programy


sociální podnikání

Půjčovna lodiček

Futurum F sociání firma

další facebooky

fb_PŮJČOVNA lodiček

fb_Ti, kterým...

Chcete nás podpořit?

TADY máte možnost vybrat si jak...


   

   


Podporují nás:

Irop_cz_ro_b_c-rgb

Eu-spolufinancovano-barevne

Logo-msmt

Jck_nove_logo_400

Města:

Zdr-mestota

Sezimovo Ústí  Sezimovo Ústí

Soběslav      

Veselí n. Luž.

Jindřichův Hradec2000px-znak_jindrichova_hradce-svg

Nadace a soukromé společnosti:

Efaflex_logo_tschechisch_4cLogo-alemat-cz-transparent

Kalas-horizontal-color

 

Nepojmenovane

DĚKUJEME!

Důležité odkazy

Reforma péče o duševní zdraví

Stopstigma

Narovinu

Tdz3Blázníš? No,a! a Není duše jako duše

Bubliny

Středním a základním školám nabízíme preventivní vzdělávací programy zaměřené na duševní zdraví jejich studentů a žáků.

Cílem programů je působit preventivně na vznik duševních onemocnění  u dospívajících lidí pomocí interaktivního zážitkového workshopu v rámci specifické všeobecné primární prevence a zároveň probudit porozumění k lidem s duševním onemocněním.

Program pro střední školy  Blázníš? No, a! je založen na otevřeném dialogu studentů s průvodci - lidmi, kteří mají zkušenosti v oblasti sociální práce s lidmi s duševním onemocněním a lidmi s vlastní zkušeností s duševním onemocněním a psychiatrickou péčí. Tématem diskuse jsou psychická krize a štěstí, vlastní životní zkušenosti studentů, onemocnění a léčba, jak a kde najít pomoc v obtížné životní situaci, naděje a možnosti podpory, proč lze vnímat psychické problémy i jako příležitost a jiné.

Program pro základní školy Není duše jako duše je zacílen na podporu duševního zdraví žáků 8. a 9.tříd. Žáci se v něm učí, jak pečovat o své duševní zdraví a proč je důležité si v případě duševní nepohody včas říci o pomoc a kde takovou pomoc hledat. Nedílnou součástí programu je i předání základních informací, kde hledat odbornou pomoc rodičům žáků prostřednictvím třídních schůzek, příp.třídního učitele. Programem provází 2 sociální pracovníci s mnohaletou praxí v podpoře lidí s duševním onemocněním.

 Pro koho to je?

pro mladé lidi ve věku 14 až 20 let - studenty středních škol a žáky 8. a 9. tříd základních škol (celé třídní kolektivy).

pro třídní učitele – role třídního učitele případně výchovného poradce nebo školního psychologa je v péči o duševní zdraví ve škole velmi důležitá, proto je jejich účast na programu podmínkou.

Proč to dělat?

Mladí lidé jsou v období přechodu mezi dětstvím a dospělostí křehcí a lehce zranitelní, v tomto období si teprve utváří osobní identitu, zažívají první vztahové krize a jsou na ně kladeny nároky na školní výkonnost a sociální zdatnost. Mnozí mladiství si tak již zažili, jaké to je, dostat se z duševní rovnováhy.

Podle evropských statistik trpí až 20% mladých lidí duševními problémy a 2/3 vážných psychických onemocnění propukají právě v dospívání. Velká část dospívajících má také zkušenost s duševním onemocněním ve svém blízkém okolí, není však prostor, kde o ní hovořit.

 Kolik času spolu strávíme?

Jedná se o celý jeden projektový školský den, je proto vhodné, aby už studenti po programu neměli další výuku.

BNA - 6 hodin ve třech blocích. Prosím, buďte připraveni, že se neřídíme podle pravidelných 45 minutových intervalů. 

NDJD - 4 x 45 minut (dodržujeme přestávky)

Kde se potkáme?

Program je realizován v prostorách školy, nejlépe v kmenové třídě. V průběhu programu budeme potřebovat ještě druhou místnost.

 Jak to celé probíhá?

Studenti jsou do programu aktivně zapojeni. Při naplňování cílů programu využíváme zejména tyto metody: komunitní kruh, diskuse doplněná výkladem (vysvětlení pojmů, děti jsou vedeny k popisování vlastních názorů, pocitů a myšlenek), interaktivní hry a techniky, skupinová práce na projektu, kde je možno využít například dramatizace, skupinová prezentace projektů, působení na žáky prostřednictvím jejich prožitku a setkání s „experty“.

Co to stojí?

Realizaci programu financujeme zejména prostřednictvím různých dotací a grantů. Po dohodě vybíráme příspěvek na realizaci programu 60,- Kč / studenta.

Mzcr-logo    Jck_nove_logo_400   Logo-zdrave-mesto    Symbol-jh

Více  o projektu se můžete dozvědět na: www.blaznis-no-a.cz Facebook: Blázníš? No a

Máte zájem o realizaci projektu ve Vaší škole?

kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu:
pastikova@fokustabor.cz (koordinátorka týmu)

nebo na telefonním čísle: 777 721 705

A kde už nás znají?

Střední zdravotnická škola Tábor

Střední zemědělská škola Tábor

SOŠ a SOU obchodu a řemesel Tábor

Gymnázium Třeboň, Jindřichův Hradec, Tábor

SOŠ Jindřichův Hradec, SOŠ Třeboň, SOU Bechyně.....

a další

Tym-balonky-s-popisem

C1fecb3e-89ff-4f78-a865-f57c9fb74efe

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek