sociální firma

Futurumf-logo_ok

facebook

Podporují nás:

Opz_barevne

Jck_nove_logo_400

Města:

Zdr-mestota

Sezimovo ÚstíSezimovo Ústí

Jindřichův Hradec2000px-znak_jindrichova_hradce-svg

Nadace a soukromé společnosti:

Nadace-cezorezBrisk-logo-big MicrosoftTechsoupLogo_cz-01

Csob_rLogo_20_let_ndh_rgb_modra_02

DĚKUJEME!FOKUS Tábor - stavební úpravy

FOKUS Tábor získal z rozpočtu Města Tábor dotaci na realizaci projektu "Přestavba objektu v Mostecké ulici čp.2087 v Táboře" .

Na dodavatele stavebních úprav bylo vypsáno výběrové řízení - osloveno bylo 7 stavebních firem.

Nabídku podaly 2 stavební firmy:

STAVEKO – SERVIS s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 28157842

KLICMAN - STAVBY s.r.o., Komenského 1331/57, 390 02 Tábor, IČ: 26088738

Vybraný uchazeč:

STAVEKO – SERVIS s.r.o., Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 28157842

Celková cena: 997 232,58 Kč (bez DPH)

Datum zveřejnění: 24. 8. 2017

Datum podání nabídek do: 6.9.2017 11:30

Termín zahájení plnění: 9/2017

Termín dokončení plnění: 31.12.2017

Protokol o vyhodnocení zakázky: Protokol-o-vyhodnoceni-zakazky

Podpora zaměstnanosti lidí s duševním onemocněním

Logo-opz-barevne

 Cílem projektu je poskytnout lidem s duševním onemocněním na Táborsku a nově také na Jindřichohradecku individuální podporu v takové míře a intenzitě, aby byli schopni dlouhodobě pracovat. Podpora bude spočívat zejména v motivování a individuálním poradenství, vyhledání nebo vytvoření vhodného pracovního místa a v intenzivní podpoře nejen před nástupem a během prvních několika týdnů v práci ale i dále v průběhu zaměstnání podle potřeby. Projekt počítá se mzdovými příspěvky zaměstnavatelům.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002420

Termín realizace: 1.9.2016 – 31.8.2018

Předpokládaný rozpočet: 3 590 410 Kč

Tisková zpráva 1.11.2017 Tiskova-zprava-1

SPOLEČNĚ: Komplexní program podpory mladých dospělých s duševním onemocněním při odchodu z dětského domova

Projekt SPOLEČNĚ se zaměřuje na zavedení nového programu podpory mladých dospělých s duševním onemocněním při odchodu z dětského domova. V průběhu projektu došlo ke změně a rozšíření programu i na mladé dospělé, kteří žijí v rodině. Cílem projektu je podrobně zmapovat situaci cílové skupiny a vytvořit takový program podpory, který bude odpovídat specifickým potřebám mladých lidí s duševním onemocněním. Cílem je zvýšit šance na jejich úspěch při zapojování se do běžného života.Jak vyplývá ze zahraničních zkušeností, systematická práce Komunitního týmu s klientem v jeho přirozeném prostředí snižuje významně riziko hospitalizace, případně její délku.

číslo projektu CZ.11/MGS/051 program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

Termín realizace: 1. 5. 2015 -31.12. 2016

Projektová manažerka: Zdeňka Kuviková, z.kuvikova@fokus-cb.cz, 774 893 657

Finanční manažerka: Radka Rybáková, rybakova@fokustabor.cz, 604 129 997

Koordinátor projektu: Jan Mácha, macha@fokustabor.cz, 603476115

Realizátor projektu FOKUS Tábor, Mostecká 2087, www.fokustabor.cz

Partner projektu FOKUS České Budějovice, Bezdrevská 1118/1,  www.fokus-cb.cz

Podpořeno grantem z Norska

Supported by grant from Norway

Na kofinancování projektu se podílí Nadace ČEZ

TI, KTERÝM SE VYHÝBÁME

Realizace projektu byla k 31.7.2016 ukončena.

Termín realizace: 1.5.2015 - 31.7.2016

Celkové náklady projektu: 1.252.629,- Kč

Projekt byl realizován v partnerství s Fokusem České Budějovice

Cílem projektu bylo vytvořit dlouhodobou destigmatizační kampaň, která povede ke změně postoje veřejnosti k lidem s duševním onemocněním. V rámci projektu vznikl facebookový profil https://www.facebook.com/kampantikterymsevyhybame/ , na kterém se můžete dozvědět zajímavosti a novinky z oblasti péče o duševní zdraví a duševně nemocné. Ve spolupráci s nakladatelstvím Baobab vznikl seriál komiksů vycházejících z reálných příběhů našich klientů Ti, kterým se vyhýbáme, který vycházel pravidelně v týdeníku Respekt. Všechny komiksy a další příběhy lidí s duševním onemocněním, kterým se nedostalo komiksového zpracování, naleznete v souborném vydání - v Novinách o lidech, kterým se nemusíte vyhýbat. Noviny jsou k přečetní ve všech knihovnách v České republice, dostanou se do škol, univerzit, kaváren, čítáren.

Cíle projektu - změny postojů veřejnosti - se nám snad podařilo dosáhnout, vyplývá to z několika anketních šetření, které proběhly na faceboku.

Komiksy v plakátové formě jsou k vidění na různých výstavách, aktuálně v Café bar and galery MP7 na Žižkové náměstí v Táboře a v kulturním klubu Horká vana v Českých Budějovicích.

 Dsc_0218

Projekt byl podpořen grantem z Norska

Na spolufinancování projektu se podílela Nadace Divoké Husy, a soukromým darem Ing. Puščák a MUDr. Bulava.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | registrace | podmínky | mapa stránek