facebook

fb_FOKUS Tábor

fb_PŮJČOVNA lodiček

fb_Ti, kterým...

 

Důležité odkazy

Reforma péče o duševní zdraví

Stopstigma

Narovinu

Tdz3

Podporují nás:

Opz_barevne

Jck_nove_logo_400

Města:

Zdr-mestota

Sezimovo ÚstíSezimovo Ústí

Jindřichův Hradec2000px-znak_jindrichova_hradce-svg

Nadace a soukromé společnosti:

Efaflex_logo_tschechisch_4c

Logo_kalasBrisk-logo-big

Logo-silon Logo-azelen  

Nadace-cezorezCsob-pomaha-regionum-logo

Logo_20_let_ndh_rgb_modra_02

TechsoupMicrosoft

DĚKUJEME!Sociálně terapeutická dílna

Hlavním cílem služby je udržení, získání či prohloubení pracovních a sociálních dovedností a návyků uživatele, tak aby došlo ke zvýšení šancí uplatnit se na otevřeném či chráněném trhu práce. Alternativním cílem je nalezení vhodného způsobu seberealizace a posílení schopnosti přirozeně navazovat a udržovat mezilidské vztahy.

KOMU JE SLUŽBA URČENA

Služba je určena dospělým osobám s duševním onemocněním, zejména se schizofrenií popř. dalšími nemocemi z okruhu psychotických poruch, žijící v táborském regionu, kteří jsou znevýhodněni na trhu práce a potřebují obnovit, získat nebo udržet pracovní

a sociální dovednosti či návyky, popř. hledají vhodné možnosti seberealizace

PODMÍNKY SPOLUPRÁCE

> respektování vnitřních pravidel služby

> doporučení ošetřujícího psychiatra

> volná kapacita služby

> osobám s vážnějším tělesným postižením jsme schopni službu poskytnout pouze za přítomnosti jejich osobního asistenta

ZAJIŠTĚNÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Službu zajišťují odborní pracovníci, kteří splňují kvalifikaci dle zákona o sociálních službách a dále mají vhodné doplňkové vzdělání, jako je psychiatrické minimum a základy psychosociální rehabilitace.

Pracovníci služby:

Bc. Ladislav Brynych - vedoucí služby

Mgr. Markéta Smetanová - sociální pracovnice

Mgr. Simona Severová - sociální pracovnice

Bc. Kristýna Růžičková - arteterapeutka

Hana Petržílková - pracovnice v soc. sl.

Bc. Lenka Matoušková, DiS. - sociální pracovnice

PROGRAMOVÉ OKRUHY

1. Pracovně rehabilitační program

práce s keramikou, sklem, proutím, dřevem, papírem, textilem apod. Součástí nabídky jsou i drobné zahradnické práce v přilehlé zahradě.

2. Sebeobslužné a nácvikové programy

> trénink paměti

> výtvarná dílna s prvky arteterapie

> nácvik vaření či pečení, případně nakupování

> pomoc s hospodařením s penězi

> obsluha běžných spotřebičů a domácích přístrojů, apod.

3. Vzdělávací programy

> individuální kurzy PC a internetu

> Program pro dobré zdraví

4. Klubová činnost a sportovně pohybové aktivity

> páteční klubový kruh (ohně, společný oběd)

> filmová, hudební a herní odpoledne

> cvičení s prvky jógy, ping-pong, pétangue

> volně přístupné PC s internetovým připojením

> základy cizích jazyků (AJ, NJ)

> besedy (rozličná témata)

Nabídka aktivit je závislá na ročním období, kapacitě a zejména na individuálních zájmech a požadavcích uživatele.

V případě potřeby služba umožňuje

> poskytnutí podmínek či pomoc s osobní hygienou

> poskytnutí podmínek či pomoc se zajištěním nebo přípravou stravy

JAK JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA

> Využívání služby je zcela dobrovolné a závisí tak pouze na Vašem rozhodnutí.

> Služba je poskytována bezplatně , a to každý všední den od 7:30 do 16:00 hodin

> Rozsah a podobu podpory s každým uživatelem individuálně plánujeme a přizpůsobujeme jí s ohledem na jeho přání, situaci a individuální potřeby.

> Před poskytováním služby Vás podrobněseznámíme se závaznými pravidly spolupráce

ve službě a teprve následně je uzavřena Smlouva o poskytnutí služby.

> Smlouva se uzavírá individuálně, obvykle na dobu1 měsíce až 1 roku s možností prodloužení. Uživatel služby má právo od ní kdykoliv bez následků odstoupit.

> Pracovníci služby jsou zavázáni k mlčenlivosti a dodržování vnitřního Etického kodexu.

PRINCIPY PRÁCE:

>Podporovat samostatnost klienta. Nedělat za něj,co zvládne sám.

>Individuální přístup a nezávislost uživatele.

>Dobrovolnost, respekt k přáním uživatele.

>Týmová práce.

>Využíváme služby či instituce v místě veřejně dostupné.

Leták ke stažení:Std_1_2016

 

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek