Služby a programy


Chcete nás podpořit?

Účet veřejné sbírky na podporu programů a služeb pro lidi s duševním onemocněním vedeme u banky FIO.

č.ú. 2800831661/2010

Děkujeme za podporu!

Givtsociální firma

Futurumf-logo_ok

facebook

fb_FOKUS Tábor

   Img_20190530_113525

fb_Ti, kterým...

 

Důležité odkazy

Logo

Stopstigma_logob

Narovinua

Podporují nás:

Opz_barevne

Jck_nove_logo_400

Města:

Zdr-mestota

Sezimovo ÚstíSezimovo Ústí

Jindřichův Hradec2000px-znak_jindrichova_hradce-svg

Nadace a soukromé společnosti:

Nadace-cezorezBrisk-logo-big MicrosoftTechsoupLogo_cz-01Logo

Csob_rLogo_20_let_ndh_rgb_modra_02

DĚKUJEME!Program podporovaného zaměstnávání

Hlavním posláním programu je podpora lidí s duševním onemocněním při hledání pracovního uplatnění, které odpovídá jejich možnostem a schopnostem, a dále podpora zaměstnavatelů vytvářet odpovídající podmínky a příležitosti.

Hlavním cílem služby je poskytnout klientům takovou individuální podporu a takové informace, aby dokázali s využitím a rozvíjením vlastních zdrojů získat vhodné zaměstnání a dokázali si je dlouhodobě udržet.

CO JE „PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ“

Podporované zaměstnávání je bezplatná, časově omezená služba určená jedinci, který chce získat nebo si udržet zaměstnání na volném trhu práce. Služba nabízí individuální osobní podporu před nástupem do práce a i po něm.

KOMU JE SLUŽBA URČENA

Cílovou skupinou jsou lidé s duševním onemocněním v produktivním věku, kteří mají zájem pracovat, získat nebo udržet si zaměstnání, případně zvýšit své dovednosti v oblasti pracovního uplatnění. Služba je určena pro lidi z táborského regionu.

PODMÍNKY SPOLUPRÁCE

> doporučení ošetřujícího psychiatra
> schopnost a ochota pracovat
> souhlas s podmínkami Smlouvy o poskytnutí služby podporovaného zaměstnávání
> aktivní spolupráce

ZAJIŠTĚNÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Pracovníci programu podporovaného zaměstnávání jsou vyškolení odborní pracovníci, kteří si průběžně zvyšují kvalifikaci, sledují nové trendy v oblasti podporovaného zaměstnávání i změny v zákonech upravujících zaměstnávání zdravotně znevýhodněných osob.

Kontaktní osoba:
Bc. Vladimíra Stráňková
tel. +420 777 706 093
email: strankova@fokustabor.cz

cpz@fokustabor.cz

CO SLUŽBA NABÍZÍ

> Odborné poradenství v oblasti zaměstnávání - pomoc s orientací na trhu práce, pomoc při vytvoření životopisu, napsání dopisu zaměstnavateli.

> Informace o legislativě pro zaměstnance i zaměstnavatele.

> Podporu při vyhledávání a kontaktování zaměstnavatelů - podporu nebo i přímé doprovázení při jednání se zaměstnavatelem.

> Individuální konzultace před i po nástupu do zaměstnání - hledání vhodného pracovního místa, mapování, co by bylo nejvhodnější pro uživatele, podporu při zahájení pracovní činnosti.

> Praktické nácviky, pomoc při získávání potřebných znalostí a dovedností souvisejících s hledáním vhodného pracovního uplatnění.

> Asistenci na pracovišti, pomoc se zapracováním.

> Podporu v udržení si pracovního místa - dlouhodobou podporu, pomoc při řešení vznikajících obtíží, pomoc při komunikaci se zaměstnavatelem.

JAK JE SLUŽBA POSKYTOVÁNA

> Využívání služby je zcela dobrovolné

> Služba je poskytována každý všední den od 7:30 do 16:00 hodin - po předchozí domluvě i mimo tento čas. První návštěvu je vhodné domluvit předem.

> Rozsah a podobu podpory s každým uživatelem individuálně plánujeme a přizpůsobujeme jeho potřebám (obvykle v intenzitě 1x týdně až 1x měsíčně).

> Zájemci o službu jsou nejprve podrobně seznámeni s pravidly spolupráce a teprve následně je uzavírána Smlouva o poskytnutí služby.

> Smlouva se uzavírá individuálně, obvykle na dobu 6-ti až 12-ti měsíců s možností prodloužení. Uživatel služby má právo od ní kdykoliv bez následků odstoupit.

> Pracovníci jsou zavázáni k mlčenlivosti a dodržování vnitřního Etického kodexu.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace | mapa stránek