sociální firma

Futurumf-logo_ok

facebook

Podporují nás:

Opz_barevne

Jck_nove_logo_400

Města:

Zdr-mestota

Sezimovo ÚstíSezimovo Ústí

Jindřichův Hradec2000px-znak_jindrichova_hradce-svg

Nadace a soukromé společnosti:

Nadace-cezorezBrisk-logo-big MicrosoftTechsoupLogo_cz-01

Csob_rLogo_20_let_ndh_rgb_modra_02

DĚKUJEME!Blázníš? No,a! - o programu

Bna-logo

Blázníš? No, a!

Preventivní a destigmatizační projekt zaměřený na oblast duševního zdraví a nemoci

 Cílem školského projektu je působit preventivně na vznik duševních onemocnění  u dospívajících pomocí interaktivního zážitkového workshopu v rámci specifické všeobecné primární prevence a zároveň probudit porozumění k lidem s duševním onemocněním.

 Program  Blázníš? No, a! je založen na otevřeném dialogu studentů s moderátorem (odborníkem z řad psychoterapeutů) a  „experty ve vlastní věci“ - lidmi, kteří mají vlastní zkušenost s duševním onemocněním a psychiatrickou péčí. Tématem diskuse jsou psychická krize a štěstí, vlastní životní zkušenosti studentů, onemocnění a léčba, jak a kde najít pomoc v obtížné životní situaci, naděje a možnosti podpory, proč lze vnímat psychické problémy i jako příležitost a jiné.

 

Cílová skupina:

15 – 20 letí mladiství, studenti středních škol – třídní kolektivy.

Třídní učitelé – jako důležité vidíme, aby se programu účastnil i třídní učitel(ka), nejlépe v roli učícího se.

 Časové rozvrhnutí:

Jedná se o celý jeden projektový školský den - 6 hodin. Prosím, buďte připraveni, že se neřídíme podle pravidelných 45 minutových intervalů. Je také vhodné, aby už žáci po programu neměli další výuku.

 Místo realizace:

Program je realizován v prostorách škol, nejlépe v kmenové třídě. V průběhu programu budeme potřebovat ještě druhou místnost.

 Metodika programu:

Žáci jsou do programu aktivně zapojeni. Při naplňování cílů programu využíváme zejména tyto metody: komunitní kruh, diskuse doplněná výkladem (vysvětlení pojmů, děti jsou vedeny k popisování vlastních názorů, pocitů a myšlenek), interaktivní hry a techniky, skupinová práce na projektu, kde je možno využít například dramatizace, skupinová prezentace projektů, působení na žáky prostřednictvím jejich prožitku a setkání s „experty“.

Finance: Projekt je v roce 2016 financován z Norských fondů a daru nadace ČEZ.

Více  o projektu se můžete dozvědět na: www.blaznis-no-a.cz Facebook: Blázníš? No a

Máte zájem o realizaci projektu ve Vaší škole?

kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu:
macha@fokustabor.cz

strassova@fokustabor.cz (koordinátorka týmu)

nebo na telefonním čísle:

381 252 988

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | admin | registrace | podmínky | mapa stránek